Důchodové pojištění, důchodové spoření – výše důchodu, podmínky, pilíře

Důchodové pojištění – výše důchodu, podmínky, pilíře

Zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro jejich výplatu

Důchodové pojištění zabezpečuje lidi v životních situacích, jako je stáří, invalidita, úmrtí. Toto pojištění je určitou jistotou pro období zaslouženého odpočinku.

Důchodový systém se skládá ze dvou částí, pilířů:

První pilíř

Povinné základní důchodové pojištění, které je dávkově stanovené, definované. Zabezpečuje všechny občany České republiky a je univerzální. Odchylky platí pouze pro tzv. Silové resorty, např. policisté, vojáci, celníci, hasiči atd.)

Ze základního důchodové pojištění se poskytují starobní důchody, invalidní důchody, vdovské a vdovecké důchody a sirotčí důchody

Druhý pilíř

Vztahuje se na zaměstnavatelské penzijní systémy v ČR

Třetí pilíř

Jedná se o dobrovolné důchodové pojištění, penzijní připojištění se státním příspěvkem. Součástí třetího pilíře jsou také produkty různých komerčních pojišťoven, které se týkají např. životního pojištění.

Výše důchodu se skládá ze základní výměry a z procentní výměry.

Základní výměra – stanovená pevnou, fixní částkou bez ohledu na délku pojištění a bez ohledu na výši výdělků. Činí 9% z průměrné mzdy v daném roce.

Procentní výměra – závisí na celkové získané době pojištění (počtu let) a na dosažených příjmech za 26 let předcházejících před rokem, ve kterém byl přiznán starobní důchod. Základním údajem pro výpočet důchodu je osobní vyměřovací základ. Ten se redukuje podle redukčních hranic. Tyto redukční hranice se odvíjí od průměrné mzdy. V jednotlivých letech se budou tyto redukční hranice lišit.

Pokud jsou současně splněny podmínky na výplatu více důchodů téhož druhu nebo při souběhu starobního a invalidního důchodu, vyplácí se vždy jen jeden důchod a to ten vyšší.

Pokud jsou zároveň splněny podmínky nároku na výplatu starobního a invalidního důchodu vyplácí se vždy ten vyšší důchod a pokud jsou současně s tím splněny podmínky na výplatu vdovského důchodu nebo vdoveckého důchodu a nebo sirotčího důchodu, vyplácí se u ostatních důchodů polovina procentní výměry, nestanoví-li zákon o důchodovém pojištění jinak.

Platí pro rok 2013

  • Pro tento článek ještě lze zakoupit reklamu - zobrazit formulář pro nákup
    * (uveďte včetně http://)
    * (bude zobrazeno jako klikatelný odkaz)
    * (bude zobrazeno za odkazem, neklikatelné)
    Pole označená hvězdičkou je nutné vyplnit! Podmínky reklamy
Powered by pes502

, , , ,