Posts Tagged ‘zdravotní’

Zdravotní pojištění – sazby pojistného

Zdravotní pojištění – sazby pojistného

Od 1.8.2013 se mění výše platby pojistného na zdravotní pojištění u OBZP (osob bez zdanitelných příjmů – samoplátci) a u zaměstnanců.

U samoplátců je částka pojistného na zdravotní pojištění stanovena ve výši 1.148 Kč, což je částka rovnající se minimální výši pojistného na zdravotní pojištění. Dříve byla tato částka ve výši 1.080 Kč, což je navýšení o 68 Kč.