Zdravotní pojištění – sazby pojistného

Zdravotní pojištění – sazby pojistného

Od 1.8.2013 se mění výše platby pojistného na zdravotní pojištění u OBZP (osob bez zdanitelných příjmů – samoplátci) a u zaměstnanců.

U samoplátců je částka pojistného na zdravotní pojištění stanovena ve výši 1.148 Kč, což je částka rovnající se minimální výši pojistného na zdravotní pojištění. Dříve byla tato částka ve výši 1.080 Kč, což je navýšení o 68 Kč.

Samoplátci jsou všichni ti, kteří nejsou zaměstnáni, nemají příjem ze samostatné výdělečné činnosti (OSVČ – podnikatelé) ani za ně neplatí pojistné stát.

Změna se týká také výše minimální mzdy u zaměstnanců, která je od 1.8.2013 ve výši 8.500 Kč. Dříve byla minimální mzda ve výši 8.000 Kč. Z této částky se počítá zdravotní pojištění, které je ve výši 13,5 % z minimální mzdy. Minimální výše pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance činí 1.148 Kč.

Poprvé se zvýšení projeví ve mzdě za měsíc srpen.

Pojistné na zdravotní pojištění u OSVČ je 13,5 % z vyměřovacího základu.

Vyměřovací základ pro odvod pojistného na zdravotní pojištění je ve výši 50% příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti po odečtení výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů.

Měsíčně platíme zálohu, která nám vyšla z posledního podaného přehledu. Minimální záloha na zdravotní pojištění u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) činí 1.748 Kč. Zálohy se platí měsíčně a jsou splatné do 8.dne následujícího měsíce.

Platí od 1.8.2013, pro rok 2013

  • Pro tento článek ještě lze zakoupit reklamu - zobrazit formulář pro nákup
    * (uveďte včetně http://)
    * (bude zobrazeno jako klikatelný odkaz)
    * (bude zobrazeno za odkazem, neklikatelné)
    Pole označená hvězdičkou je nutné vyplnit! Podmínky reklamy
Powered by pes502

, , ,